Reglement

Til skovgæsten

  • Velkommen i denne private skov. Her gælder Naturbeskyttelses-loven. Det betyder bl.a. at:
  • Du må færdes fra kl. 7 til solnedgang.
  • Du må gå på alle veje og stier. Hvis du cykler, skal du blive på de anlagte veje og på grusstierne.
  • Af hensyn til privatlivets fred må du ikke tage ophold nærmere end 150 meter fra beboelses- og driftsbygninger.
  • Du må ikke tage grene af træer og buske eller grave planter op.
  • Fra 1. marts til 31. oktober må du ikke ryge nær nåletræsbevoksninger, græsklædt skovbund, lyngarealer eller unge bevoksninger.
  • Vi beder dig lægge affald i en affaldsspand eller tage det med hjem.
  • I særlige tilfælde kan skoven være lukket. Dette vil fremgå af yderligere skiltning.
  • Adgang sker på eget ansvar.

Langesø Skovbrug
Miljø & Energi Ministeriet

Galleri

Mountainbike