Mountainbike (MTB)

Velkommen til MTB sporene i Langesøskoven

Mountainbike

Mountainbike i Langesøskovene

Baggrunden for at etablere sporet i skoven er at vi igennem de seneste 5-10 år har oplevet et stærkt stigende brug af Langesøskoven til MTB-kørsel, desværre også i områder, hvor det – i henhold til gældende lov – ikke er tilladt at færdes på cykel.

I stedet for at prøve at stoppe dette, har vi valgt at åbne et MTB-spor, der bl.a. går på veje som normalt ikke er tilgængelige for cyklister men som er det som de fleste MTB kørere ønsker at køre på. Sporet kan dog kun benyttes kun ved køb af licens eller dagskort.

Sporet er i alt ca. 25 km. Et ca. 11 km langt Syd spor (pdf), som er meget varieret, samt et ca. 15 km langt Nord spor(pdf), som har flere tekniske elementer, som vi vælger at kalde SORT spor. Selve sporet bliver markeret med pæle med rutehenvisninger. I forbindelse med nogle af de tekniske udfordringer er lavet såkaldte Chicken runs.

Få den seneste information og nyheder igennem vores Facebook-side

Galleri

Mountainbike

Licenser

Mountainbike

Licenser til MTB Langesø
 
Der er i år nye priser og måder man skal betale og kunne dokumentere sin licens og dagslicens.
Pris for årslicens vil være 700 kr. og for de næste i husstanden 400 kr. og for unge under 15 år 400 kr. Så hvis nr. 2 i husatanden er under 15 år vil prisen være 200 kr.
Årslicens vil gælde fra den dag man betaler og et år frem.
Der vil ikke være mulighed for klublicens, så alle betaler den samme pris i den kategori man nu er i.
 
Daglicens vil stadig være 100 kr. p. dag.
Betalingsmåde er mobilepay nr. 130135 , eller indbetalt på konto 6860-2001726 , for dem der ikke har mobilepay eller ikke kan overføre penge kan man stadig købe daglicens ved Douglas huset med kontanter.
 
Der vil ikke blive udleveret brikker mere, man skal gemme sin kvittering på mobil telefon så man kan fremvise den på den, hvis man skulle blive bedt om det, dem der betaler med kontant vil stadig skulle bruge et klistermærke.

Spørgsmål kan rettes på mail  til fritid@langesoe.dk.

Årslicens

Spørgsmål til Bestilling af din årslicens

Dagslicens købes direkte i Douglashuset.

Reglement (MTB)

Reglement for brug af MTB sporet på Langesø

Al færdsel på sporet foregår på eget ansvar og risiko. Der køres efter forholdene, og der tages hensyn til andre brugere af skoven. På de dele af sporet, som er at betegne som befæstet og derfor tilgængeligt for andre, skal der tages ekstra hensyn.
 
Der føres ikke dagligt hensyn med sporet.
Sporet må kun benyttes i dagstimerne. Dog er det i vinterhalvåret tilladt at køre med lys Tirsdag og Torsdage indtil kl. 20.30 – derefter skal skoven gerne have lidt nattero

Fra den 9. maj til og med den 23. maj må der, af jagthensyn, kun køres på sporet i tidsrummet 9.00 – 17.00.
 
Der kan forekomme dage hvor der er andre arrangementer i skoven (herunder også eventuelt betalings-løb – enhver form for erhvervsmæssig brug af sporene skal være efter aftale med Langesø Fonden – køb af dagslicens alene giver ikke tilladelse til nogen form for betalings arrangementer). På disse dage kan sporet eller dele heraf være lukket. Dette vil i givet fald være annonceret på www.langesoe.dk.
Sporet må kun benyttes med gyldig licens eller dagskort.